A BTL meghatározása

A Below The Line meghatározására sokan sok féle megfogalmazást alakítottak már ki. Alapvetően azonban minden magyarázat két megközelítést takar. Az egyik megközelítés szerint a BTL eszköztárába sorolható minden olyan reklám eszköz, amely nem számít klasszikusnak, tehát nem sajtóhirdetés, nem TV-, mozi, vagy rádió-szpot, és nem köztéri reklám. A másik megközelítés gyakorlatilag ugyanezt mondja ki, csupán gyakorlatiasabb szempontok szerint, ez pedig úgy hangzik, hogy minden ügynökségi jutalékkal nem terhelt reklám tevékenység ebbe a kategóriába sorolandó. Kicsit talán furcsa, hogy egy fogalmat úgy lehet a legkönnyebben körül írni, ha azt határozzuk meg mi nem tartozik bele, de ez igen jól érzékelteti a BTL sokszínuségét, és a benne rejlő lehetőségek igen nagy számát.
A felhasznált médiumok szemszögébol is megvizsgálhatjuk ezt a kérdést, itt a kategorizálás alapja, az hogy a médium kinek a birtokában van. Itt már három csoportot kell megkülönböztetni.

ATL média: A kommunikációhoz felhasznált médium más tulajdonában van, Pl.: Tv, rádió, óriásplakát, piacplakát, autóbusz, vagy más közterületi installációk.

Átmeneti média: Amikor a reklámeszköz közös tulajdonban van direkt reklámozás, DM levél, telefon, stb.

BTL média: Itt a médium a hirdető tulajdonában van Pl.: fogyasztói magazin, belső újság, csomagolás, POS/POP eszközök, szórólap, kupon, események, PR, stb.
Mint látjuk az eredmény azonos annak ellenére, hogy egészen más szempontból közelítettük meg a problémát.


A BTL területei

A Below The Line területeiről, eszközeinek csoportosításáról ugyanúgy megoszlanak a vélemények, mint magánál a fogalom meghatározásánál. A kategorizálásnál, még a szakirodalom is többféle megoldást kínál, bár ebben a témában csak elvétve születtek publikációk. Az itt található felosztást szakemberek véleményeiből, valamint szakirodalomból állítottuk össze.

  • Direkt Marketing (DM)
  • Public Relations (PR)
  • Eladáshelyi reklámeszközök (POS/POP)
  • Szponzorálás
  • Sales Promotion